3e prijs Mercer Marsh Award voor PG Beilen-Hijken-Hooghalen

9 Oktober vierde de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer haar 100-jarige bestaan. Op die dag ontving de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen de 3e prijs van de Mercer Marsh Award.   De prijs was een beloning voor initiatieven waarbij “Toekomstgericht Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding” aangetoond kon worden Ons mobiele kerkje viel in die categorie, omdat het ingezet … Read more