15 oktober – Emmaüswandeling Hijken-Hooghalen

Bij een Emmaüswandeling wandelen mensen twee aan twee. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald (tussen 6 en 8 kilometer). De Emmaüswandeling begint met een twintig minuten lopen in stilte. Je krijgt een kaartje mee met een Bijbeltekst of gerichte vraag. Na de stilte gaat de wandeling gewoon verder en wordt er door … Read more

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven met verlies en In balans

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom.   Met een kleine groep lotgenoten kom je samen Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar … Read more