Startweekend 2021-2022

Na de vakantieperiode worden verschillende activiteiten in beide wijkgemeentes weer opgestart. Taakgroepen, catechisatie, gemeentegroeigroepen, kerkenraden gaan weer aan de slag. In het weekend van 11 en 12 september is het officiële startschot Het is een weekend waarin de onderlinge ontmoeting centraal staat. Het is nog wel nodig om u op te geven volgens de aangegeven … Read more

Wensconcert met verhalenwandeling

Op zondagmiddag 29 augustus 2021 is er een zomermiddag wandeling én wensconcert door AMDG voor alle ouderen, alleenstaanden, gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers uit Beilen, aangeboden door de rolstoel/rollator-wandelclub. Rondom het AMDG-optreden zijn er nog een paar gezellige meezing-intermezzo’s. Heerlijke muzikale zondagmiddag met gezelligheid, verhalen en beweging Wat gaan we doen? Om 13.30 uur starten we … Read more

Aanmelden diensten via Scipio-app

Er is een aantal vrijwilligers in beide wijkgemeentes die zorg dragen voor de aanmelding van de kerkdiensten. Heel fijn dat ze iedere week weer die taak weer op zich nemen. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken adviseren we u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Scipio-app. Hiermee kunt u heel handig … Read more

Aanstaande zondag gezamenlijke dienst kerken van Beilen

In plaats van de tentdienst van Bourgondisch Beilen is er aanstaande zondag een gezamenlijke dienst van de kerken van Beilen. Deze dienst vindt plaats in de Pauluskerk. Voor onze gemeente betekent dit dat er maximaal 27 personen zich kunnen aanmelden voor de dienst (dat is excl. medewerkers). Er is één collecte die bestemd is voor … Read more

Het Kompas

Naar aanleiding van de gemeenteavond zijn er geen negatieve reacties geweest op het voorstel om Het Kompas te gaan verhuren. Er was wel 1 positieve reactie, dank daarvoor. In de kerkenraadsvergadering van juli is daarom besloten om het kerkgebouw per 1 november te gaan verhuren. De bedoeling is te verhuren aan een instantie/persoon met een … Read more

Startweekend 11 & 12 september

Het thema van het startweekend dit jaar is ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat het hele kerkelijke seizoen centraal. Diverse activiteiten zullen vanuit dit thema belicht worden. We hebben niet alleen een startzondag, maar ook een startzaterdag. Op zaterdagmiddag 11 september is een klimactiviteit voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. … Read more