Een woord van dank

Een woord van dank voor al die mensen die regelmatig hun donaties geven aan de Voedselbank. De Voedselbank te Beilen vindt het hartverwarmend om te ervaren hoe velen van de leden van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen meeleven met mensen die tijdelijk een deel van hun voedsel bij de voedselbank afnemen. Door de gulle giften kunnen zij … Read more

Examenkandidaten, helpt u mee?

Hoewel het opnieuw een gek jaar is, gaat het er dit jaar toch van komen dat er eindexamens worden gemaakt. En natuurlijk gaan we als jeugdwerk daarom langs de deuren om een hart onder de riem te steken of om te delen in de feestvreugde. Maar… we hebben uw hulp daarvoor wel nodig. De gegevens … Read more

Online Jeugddienst

Zondag 2 mei zal er een online Jeugddienst zijn vanuit de Antenne te Hijken. Het thema voor deze dienst is: Wat is jouw vaccin? Mw. A.M. Pathuis zal in deze dienst voorgaan en de muzikale medewerking wordt verleend door Marcel vd West, Bert Zantinge en Mark Weurding. De extra collecte is voor de Voedselbank Midden-Drenthe. … Read more

Nieuwe ambtsdragers gezocht in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen

De kerkenraad van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen roept u als belijdend lid op om uzelf de vraag te stellen waar uw talenten liggen. Ongetwijfeld kunt u deze talenten benutten binnen onze gemeente, zodat ontstane vacatures weer ingevuld kunnen worden. De vacatures zijn: 1 diaken 1 jeugdouderling 1 ouderling-kerkrentmeester Heeft u belangstelling of kent u iemand die … Read more

Verkiezing van ambtsdragers wijkgemeente Beilen

Ordinantie 3.1 in de kerkorde PKN handelt over ‘de verkiezing van ambtsdragers in de gemeente’. Voorafgaand aan de verkiezing is de ‘roeping tot ambt’. De roeping tot het ambt in de gemeente gebeurt door de gemeente via de kerkenraad. De samenstelling van de kerkenraad zal een afspiegeling behoren te zijn van de verschillende kleuren die … Read more

De laatste spaardoosjes

De paasdagen liggen weer achter ons. Als ZWO hebben we al veel doosjes teruggekregen. Toch verwachten we dat er nog enkele onderweg zijn. U heeft ook nog woensdag 14 en maandag 19 april van 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid het doosje in te leveren, in de melkbus die in Het Valkenhof staat in de … Read more

Een spoor van liefde door Beilen

Veel gezinnen liepen het spoor van liefde stuurden ons prachtige foto’s. Sommige gezinnen liepen zelfs met sneeuw en hagel, maar dat mocht de pret niet drukken. Makers van de happy stones: Hartelijk dank voor de prachtige stenen!

De kledingbank ontvangt graag zomerkleding 

De zomer komt eraan en de kledingbank heeft behoefte aan schone, goede en bruikbare zomerkleding. Op dit moment is er grote vraag naar kinderkleding en ook mannenkleding. Kleding voor dames kan ook wel gebracht worden maar dit is minder urgent.  Ook kleine huishoudelijke artikelen en speelgoed zijn welkom. Mits compleet en in goede staat.  Elke dinsdagmorgen … Read more

Een spoor van Liefde | zondag 4 april

Dit is de laatste schikking van de 7 zondagen van Pasen. We zijn blij met alle reacties en alle mensen die mee gedaan hebben. Nog foto’s? We zien ze  graag! Weer een stapje dichter naar Pasen. Hierboven zie je de schikking van Beilen voor de komende zondag en hieronder van de kerk in Hijken. Een … Read more

Vacature kerkelijk werker

Sollicitatiecommissie De kerkenraad heeft inmiddels alle voorbereidingen gedaan De sollicitatiecommissie kan aan de slag. De advertentie is inmiddels geplaatst bij de vacatures op de landelijke PKN website. Er is een mogelijkheid om te solliciteren tot 23 april 2021. We hopen dat er een paar goede kandidaten tussen zullen zitten en dat de commissie aan de … Read more