Alle erediensten voorlopig alleen digitaal

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de verlengde lockdown en de PKN richtlijnen besloten dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten online blijven tot in ieder geval 23 maart. Tot en met 6 april zijn alle diensten alleen digitaal en zonder zanger(s). Er mag wel muziek gespeeld worden, maar geen blaasinstrument. In deze digitale diensten zijn alleen personen aanwezig die een … Read more